Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan SD Katolik Wijana Sejati Mojokerto, pada hari Kamis 21 Desember 2023 pk 13.30 di ruang doa  bersimpuh dihadapan Tuhan untuk mengucapkan syukur atas kasih kesetiaan Tuhan yang telah mendampingi proses dan pelayanan pendidikan di SD Katolik Wijana Sejati selama satu semester tahun pelajaran 2023/2024.

Bersama iringan lagu “Kubersyukur Bapa” untuk masuk dalam diri menyambut SabdaNya  1 Tes 5: 12-22 ay 16 – 22 “Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan Roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan.”

Kami datang bersyukur atas kebaikan Tuhan dan satu hati mendoakan teman untuk perjalanan tahun yang baru, dalam namaNya kami percaya,dalam  perlindunganNya kumenaruh harapan dan kasih kami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *